expr

韵的拼音和组词语有哪些系(韵的读音和组词是什么)

韵的拼音和组词语有哪些系

相思如酒入喉醉;

系念若花放眼迷。

你如风景诗如画;

君若春光笔若琴。

沉鱼落雁柔似水;

闭月羞花软如风。

纸上相思染;

诗中系念熏。

唐诗宋词千古韵;

汉赋元曲九州情。

奇花异草争春色;

妙卉绝香比风光。

妙语妙联妙评论;

佳音佳对佳赞成。

悬崖峭壁松独翠;

陌野平畴竹自青。

天山云为客;

洱海月作宾。

山中秋色尽;

野陌雪花来。

古有千里马;

今推九州牛。

韵的读音和组词是什么

据说206韵共有2万多字,每个韵目的字是些什么字是多少字这些最基本的都没有,何谈其他?比如上平“三钟”、“四江”等各韵目的字(像平水韵表一样清清楚楚)列出来让大家看看206韵各韵目里韵字的真面目,传统格律诗在中古文读音系二o六韵的同用共用后,诗的第一句再允许邻韵借用,这在格律诗的吟诵体里,只不过是时问位置退环的高阶对位演为低阶对位而已,不是文艺文学体的诗无需这些,传统格律诗的吟诵体吟腔的音质立体感,主要由声音的空间感(环绕感),定位感(诗句揭抑走向)和层次感组成,双声连词上下句构成时间对位是环迴,而押韵也是环迴,如七律八句,假若全部句尾是一仄对位一平(韵脚),这是四个时间低阶对位环迴,第一句借韵或入本韵则这第一第二句构成的都是高阶时间对位,对格律诗的立体声感构成并无什么影响,传统格律诗借助双声连词和韵律构建时间对位环迥律,是造成格律诗吟腔立体声质感的主要手段,过去叫诗声琴韵化,名义格律诗并不存在这些,而不使用中古文读的诗声,双声连词和押韵的语音格局不同了,也就谈不上这种吟腔立体感了。

韵怎么组词语有哪些拼音

吟詩塡詞必備|每日一谱

发布:任若绵|俳坛石者

43、芳草渡 按律填词 :芳草渡:又名《系裙腰》 ━━双调 平韵。

平平仄,仄平平(韵)。平仄仄,仄平平(韵)。平平仄仄仄平平(韵)。平平仄仄,仄仄仄平平(韵)。 平仄仄,仄平平(韵)。平仄仄,仄平平(韵)。平平平仄仄平平(韵)。平平仄,平仄仄,仄平平(韵)。(符号说明:见图二)

宋-贺 铸

留征辔,送离杯。羞泪下,拈青梅。低声问道几时回。秦筝雁促,此夜为谁排。 君去也,远蓬莱。千里地,信音乖。相思成病底情怀。和烦恼,寻个便,送将来。

温馨提示:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,如有侵权,请联系删除!